КОРШІВСЬКИЙ ФУТБОЛЬНИЙ СОЮЗ

"Всьо що ти зробив - записано і пораховано!
 За добрі діла - похвала, за недобрі - зневага!" Кузьма Скрябін

С Т А Т У Т

КОРШІВСЬКОГО ФУТБОЛЬНОГО СОЮЗУ

с.КОРШІВ                                                                                                       20.03.2016 рік

ЗВЕРНЕННЯ- ПРЕАМБУЛА
До жителів, спортсменів, футболістів різних поколінь і місця проживання, небайдужих до розвитку фізичної культури і спорту КОРШЕВА

Шановні односельчани, люди спортивного духу і характеру, боляче дивитись як декілька років занепадає футбол КОРШЕВА*. Багатолітня історія розвитку футболу КОРШЕВА завжди була однією з візитних карток села, участь приймали одні з кращих спортсменів села, футбольні матчі завжди збирають найбільшу аудиторію серед інших культурних заходів. Пригадаймо минулі історичні виступи футбольної команди КОРШЕВА на першість області, КОРШІВ був в еліті футбольного бомонду області займав верхні місця в турнірній таблиці, грали на рівні обласних команд, таких як: Городенка, Снятин, Верховина, Косів, Кути, Яремча, Тлумач, Тисмениця, Отинія, Коломия, Заболотів, Гвіздець, Обертин.

Із зміною розвитку сучасного суспільства, економічними проблемами, відбулося послаблення розвитку спорту і безпосередньо футболу КОРШЕВА. Молодь більше засиджується вдома біля комп’ютерів, зникли місця стоптані малечею на долинах і полях. Молодь свій вільний час проводить в барах і кафе. Школа проводить виховання спортивного покоління в межах програми і не більше. Як наслідок в селі недостатня кількість своїх футболістів (вже декілька років більше половину дорослого складу футбольного клубу КОРШІВ займають сторонні футболісти «легіонери»!).

Дутчак І.М. (хвала йому і честь) не в змозі довго потягнути на залученні іногородніх. За 2015 рік потрачено 80 000,00 грн. на футбольний клуб «Сокіл»КОРШІВ, з них 80% на оплату іногороднім гравцям. Юнаками на жаль ніхто не займається! В КОРШЕВІ є інфраструктура яка позволяє займатися спортом – два футбольних поля, два спортзали (училище і школа), є і необхідна кількість учителів фізкультури і навіть з тренерською освітою. Маємо один з найкращих стадіонів в області, завжди маємо перспективну молодь, є бажаючі підтримати – нема кому організувати, нема фанатичного ставлення до спорту, нема патріотизму КОРШЕВА, нема гордості за КОРШІВ.

Як приклад:

ЖУКОТИН – зразок ентузіазму і патріотизму (Козоріз в виконкомі районної федерації - це теж патріотизм) уже багато років на перших місцях!

ХЛІБИЧИН – Конюх у свій час добився посади тренера!

ЧЕРЕМХІВ – має свій характер спортивний!

А що КОРШІВ?

Звертаємось до всіх кому не байдужа доля футболу, хто має відчуттям гордості за наше село, ДАВАЙТЕ відродимо і підтримаймо футбол КОРШЕВА.

Отож - створюється ініціативна група з ветеранів Коршівського футболу і небайдужих для відновлення славних спортивних традицій КОРШЕВА - КОРШІВСЬКИЙ ФУТБОЛЬНИЙ СОЮЗ.

ВСІ РАЗОМ - МИ ВІДРОДИМО ФУТБОЛ В КОРШЕВІ.

КОРШІВСЬКИЙ ФУТБОЛЬНИЙ СОЮЗ (КФС)

I. Мета створення КФС.

1.1. Метою створення КФС являється:
- створення структурованої системи фінансування відновлення і розвитку футболу;
- проведення цілеспрямованої інформаційно-пропагандиської компанії, для популяризації футболу;
- відновлення та розширення інфраструктури для занять футболом;
- створення бази для розвитку дитячо-юнацького футболу;
- відновлення історичних пам’ятних футбольних традицій КОРШЕВА;
- пропаганда фізичної культури і спорту, формування у населення потреби в здоровому дозвіллі, цінності особистого життя, популяризації самостійного заняття спортом;

II. Загальні положення.

2.1. КОРШІВСЬКИЙ ФУТБОЛЬНИЙ СОЮЗ (в подальшому «КФС») є добровільною громадською організацією, діяльність якої направлена на розвиток і популяризацію футболу в КОРШЕВІ.

2.2. КФС створюється на основі добровільного волевиявлення і об´єднює громадян які в різний час виступали за футбольну команду КОРШЕВА, і всіх бажаючих підтримати футбол в КОРШЕВІ.

2.3. КФС виконує свою діяльність виключно в рамках даного Статуту затвердженого конференцією, правовими нормами і законами України.

2.4. Юрисдикція і повноваження КФС з питань діяльності, передбачені цим Статутом, поширюється на всіх членів КФС.

2.5. КФС працює як громадська добровільна організація, на основі самофінансування, не являється юридичною особою, з можливістю відкриття свого розрахункового рахунку в банку.

2.6. Діяльність КФС розвивається на принципах демократії.

III. Основні функції КФС.

3.1. КФС визначає і реалізує Програму відновлення і розвитку футболу в КОРШЕВІ.

3.2. Представляє інтереси спортивної громадськості КОРШЕВА в місцевих, районних і обласних органах.

3.3. Здійснює контроль над навчальним процесом в області фізичної культури і спорту на території КОРШЕВА.

3.4. Організовує інформаційно-пропагандистську компанію розвитку футболу.

3.5. Встановлює пріоритети в присвоєнні заохочень для всіх хто відзначився успіхами в області розвитку футболу.

IV. Права КФС.

4.1. У випадках передбачених законодавством України має право брати участь в засіданнях місцевої ради.

4.2. Має право представляти і захищати законні інтереси своїх представників, спортивних діячів і учасників КОРШЕВА в місцевих, районних і обласних органах.

4.3. Має право здійснювати контроль над навчальним процесом в області фізичної культури і спорту на території КОРШЕВА.

4.4. Має право вести пропагандистку і рекламну компанію для популяризації розвитку футболу у всіх доступних засобах масової інформації.

V. Членство в КФС.

5.1. Членство в КФС являється добровільним, може бути як індивідуальне так і колективне.

5.2. Добровільні учасники КФС визнають даний Статут і своїми діями і внесками підтверджують готовність сприяти розвитку футболу на території КОРШЕВА.

5.3. Колективними учасниками являються територіальні організації і підприємства якісвоїми внесками підтверджують готовність сприяти розвитку футболу на території КОРШЕВА.

5.4. Згода стати учасником КФС підтверджується підписом під текстом даного Статуту.

5.5. Підпис особи, під текстом даного Статуту, вказує на готовність своїми діями підтримувати розвиток футболу КОРШЕВА і оплачувати членські внески в бюджет КФС.

5.5. Учасники КФС мають право:
- вибирати і формувати керівництво КФС;
- бути вибраними в керівництво КФС;
- одержувати інформацію про діяльність КФС;
- безкоштовне перебування на матчах ФК «СОКІЛ» КОРШІВ.

5.6. КФС зобов´язані:
- виконувати рішення виконкому КФС;
- сприяти популяризації і розвиткуфутболу на території КОРШЕВА.
- своєчасно сплачувати членські внески.

5.7. Учасники КФС можуть виступати під іншими іменами (псевдонімами).

VI. Конференція КФС.

6.1. Вищим законодавчим органом КФС являється конференція.

6.2. Конференція збирається один або два рази на рік. Дата і повістка денна конференції оповіщаються за один місяць до дня проведення.

6.3. Присутність учасників КФС підтверджується або не підтверджується по телефону за три дні до дня проведення конференції.

6.4. Повноваження учасника КФС може бути делеговано іншим членам які мають можливість бути присутніми на конференції.

6.5. Конференція КФС:
- затверджує основні напрями розвитку футболу в КОРШЕВІ;
- затверджує Статут і вносить зміни і доповнення;
- вибирає виконком КФС;
- делегує представників для участі в засіданнях регіональних, районних і обласних органах.

6.6. Засідання проходить в штаб-квартирі КФС (приміщення буде визначено пізніше).

VII. Структура КФС.

7.1. Виконавчим органом КФС є виконавчий комітет.

7.2. Засіданням виконавчого комітету вибираються:
- голову КФС;
- перший замісник голови (у випадку відсутності голови);
- голови КФС по комітетах;
- секретар;
- бухгалтер.

7.3. Контролюючим фінансовим органом є – наглядова Рада.

7.4. Виконавчий комітет визначає основні напрями діяльності КФС.

7.5. Голова КФС обирається на засіданні виконавчого комітету, із членів КФС. ГоловаКФС виконує адміністративні функції, і є підзвітною особою на засіданні виконавчого комітету.

7.6. Перший замісник голови – на рівні голови виконує обов’язки у випадку його відсутності.

7.7. Бухгалтерію КФС проводить бухгалтер, який обирається конференцією, із членів КФС.

7.8. Інформаційну, рекламну політику КФС проводить секретар.

7.9. Наглядова Рада обирається на засіданні кожної конференції, і на протязі 5-ти днів наступних після закінчення кожного кварталу, повинна бути ознайомлена з фінансовою діяльністю КФС, для розповсюдження серед членів КФС.

7.10. Виконком КФС має свої таємниці, які не розповсюджується серед інших членів КФС, крім наглядової Радиі виконавчого комітету.

7.11. Учасники наглядової Ради і виконавчого комітету несуть моральну відповідальність за розповсюдження фінансових та інших таємниць КФС.

VIII. Економічна діяльність.

8.1. Економічна діяльність КФС розвивається на самофінансуванні.

8.2. Бюджет КФС формується за рахунок:
- початкових (пайових) внесків учасників КФС;
- членських внесків учасників КФС;
- інших внесків.

8.3. Фінансові витрати КФС здійснюються за згодою виконкому, для виконання Програми по відновленню і розвитку футболу.

8.4. Перший початковий (пайовий) внесок, добровільна пожертва від 100 грн. і вище по мірі можливостей.

8.5. Всі наступні обов’язкові місячні внески визначаються індивідуально членами КФС, не менше як 20,00 грн. в місяць.

IX. Атрибутика.

9.1. КФС має свій прапор, емблему, гімн, грамоти, дипломи, значки, сайт в інтернеті, сторінки в соціальних сітках.

9.2. КФС може мати свій друкувальний орган.

*КОРШІВ – територіальна дільниця, яка об´єднює адміністративні границі сіл Коршів, Ліски, Казанів.

Конференція КФС.

Сайт створено веб студією WebSiteDo