КОРШІВСЬКИЙ ФУТБОЛЬНИЙ СОЮЗ

"Всьо що ти зробив - записано і пораховано!
 За добрі діла - похвала, за недобрі - зневага!" Кузьма Скрябін

ПРОГРАМА

КОРШІВСЬКОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ ПО ФУТБОЛУ (ДЮСШ)

I. Преамбула.

На сучасному етапі розвитку суспільства визначальну роль необхідно приділити молоді, її вихованню і освіті. А безпосередньо фізичній культурі і спорту необхідно приділити одну з визначальних ролей. Спорт є важливим соціальним фактором виховання самостійної, гармонічно розвинутої особистості, яка готова адоптуватися в постійно змінному соціумі.

Спортивна діяльність забезпечує розвиток фізичних, інтелектуальних спосібностей і культурних цінностей, формує навики спортивного стилю життя, удосконалює культуру рухомої і спортивної активності, підвищує фізичну працездатність, психологічну підготовку до майбутньої професійної діяльності.

За останні роки загострилася проблема здоров´я населення, нації, збільшилося число громадян, які зловживають алкоголем і наркотичними засобами, комп’ютерна залежність, зростає дитяча і підросткова злочинність,

В ситуації яка склалася, фізична культура і спорт - це ефективний і мало затратний спосіб виправити ситуацію, зміцнити здоров´я молоді і підготувати його до асоціації в сучасне суспільство.

Високе значення і роль мають пропаганда фізичної культури і спорту, формування у населення потреби в здоровому дозвіллі, цінності особистого життя, популяризації самостійного заняття спортом. Необхідно забезпечити проведення цілеспрямованої інформаційної компанії, використовуючи широкий спектр різносторонності пропагандистських засобів, включаючи сам спорт, інтернет-сайти, біг-борди, рекламні плакати і т.д..

Сьогодні відсутність гарантованого фінансування системи регіональних заходів розвитку фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи підривають основи виховання, руйнують мотивацію учнів і учителів до вдосконаленості навчальної діяльності, негативно відбивається на якості уроків, не дає можливості відкриттю додаткових ресурсів і кількості контингенту вихованців.

II. Передумови відкриття Коршівської ДЮСШ по футболу.

Основними передумовами для відкриття в с. Коршів дитячо-юнацької спортивної школи по футболу (дальше Коршівська ДЮСШ по футболу) стали наступні причини:

 1. Зниження популярності заняттям футболом серед молоді села.
 2. Відсутність необхідної бази для розвитку дитячого футболу.
 3. Відсутність мотивації спеціалістів для проведення занять по футболу.
 4. Пошук шляхів виходу дитячого спорту на рівень місцевого, районного або державного утримання

III. Мета заснування.

Мета: Створення умов для формування здорового підростаючого покоління, яке активно займається спортом.

Основні вимоги досягнення мети:

 1. Прищеплення навиків здорового способу життя, формування стійкого інтересу до систематичних занять спортом.
 2. Розвиток фізичних, інтелектуальних і моральних здібностей дітей.
 3. Профілактика шкідливих привичок і правопорушень.
 4. Виховання фізичних, морально-вольових навиків, спортивного характеру.
 5. Формування емоціонально-психологічної атмосфери в колективі.
 6. Підвищення рівня фізичної і функціональної підготовки.
 7. Вдосконалення технічної підготовки, основ фізкультури і спорту.
 8. Підготовка резерву для футбольної команди с.Коршів.

IV. Принципи та концепція Коршівської ДЮСШ по футболу.

Принцип Коршівської ДЮСШ по футболу – Школа повинна мати свій індивідуальний характер, свій стиль відмінний від інших існуючих. Випускник школи – еталон для молоді села.

Концептуальні принципи:

 1. Добровільний вибір дітей.
 2. Діяльність тренера для створення ситуації успіху для кожного з учасників.
 3. Батьки як суб´єкт, який активно беруть участь в житті спортивної школи.

V. Напрямки роботи.

Робота ДЮСШ базується на трьох напрямках:

 1. Фізкультурно-оздоровчий – формування потреби молоді в постійному фізичному вдосконаленні, гармонії тіла і душі, системи контролю над здоров´ям і плануванням розпорядку дня.
 2. Спортивний – підвищення рівня фізичної підготовки, досягнення високих спортивних показників.
 3. Виховний — формування цивільно-патріотичної свідомості, профілактика шкідливих привичок і правопорушень, бездоглядності та інших асоціальних явищ, орієнтація на здоровий спосіб життя.

VI. Задачі педагогіки.

Основні напрями педагогіки:

 1. Інтеграція основної і додаткової форми навчання.
 2. Підвищення соціального статусу і професійних навиків тренерів.
 3. Залучення до участі в розвитку фізичної культури і спорту вихованців, вчителів, родичів, організацій, підприємств і т.д.

В основу педагогіки повинні бути поставлені основні принципи:

 1. Гуманізм.
 2. Демократизація виховного процесу.
 3. Індивідуальність.
 4. Педагогіка співробітництва.
 5. Професіоналізм і відданість фізичній культурі і спорту.

VI. Діяльність ДЮСШ.

Організація навчального процесу ДЮСШ базується на реалізації шкільних програм по фізичній культурі і спорті, методики навчально-тренувального процесу дитячо-юнацького футболу

Школа розробляє свої програми, з врахуванням запитів і зауважень дітей, потреб батьків, навчального закладу ЗОШ, районних, обласних і державних нормативно-правових актів.

Навчальний процес проходить по розробленому і затвердженому учбовому плані, регламентується розпорядком проведення занять, і річним календарним планом.

Організація роботи в школі проходить на протязі всього календарного року. В канікулярні дні створюються групи з постійним або перемінним складом для проведення спаринг-змагань. Організація навчального процесу в період шкільних канікул проводиться по окремому локальному плану «Збори».

ДЮСШ організовує і проводить масові культурно-спортивні заходи, з залученням дітей і батьків, а також сторонніх учасників, а також спільний відпочинок.

ДЮСШ організовує комплектацію і підготовку команд різних вікових груп для участі в змаганнях різного рівня. Основними формами учбового процесу є:

 1. Теоретичні заняття
 2. Групові навчально-тренувальні заняття.
 3. Робота по індивідуальних планах.
 4. Оздоровчо - відновлювальні заходи.
 5. Тестування і медичний контроль.
 6. Учбово-тренувальні збори.
 7. Участь в змаганнях.
 8. Іспити і екзамени.

Ідейний зміст програми закріплюється в поетапній реалізації досягнення результату, закріплення структури і функціонування ДЮСШ, покращення учбово-тренувального процесу і матеріально-технічної бази.

I-й етап (5 місяців) – становлення системи, реалізація принципів і концепції розвитку ДЮСШ.

II–й етап (6 місяців) – активізація роботи за рахунок набутого досвіду, внутрішніх резервів і зовнішніх зв’язків.

III –й етап (1 місяць)– аналіз діяльності, підведення підсумків, визначення нових перспектив.

Навчальний процес формується у відповідності з рівнем спортивної підготовки і складається з чотирьох етапів:

 1. Спортивно-оздоровчий (нормативний строк засвоєння – весь період навчання).
 2. Навчальна підготовка (нормативний строк засвоєння – 3 місяці).
 3. Учбово-тренувальний (нормативний строк засвоєння – 4 місяці).
 4. Спортивна досконалість (нормативний строк засвоєння – 4 місяці).

Розклад і тривалість занять складається з врахуванням вікових особливостей дітей, встановленими санітарно-гігієнічними нормами і нормативно-правовими документами, які регламентують діяльність спортивних шкіл, погоджується з вчителями ЗОШ, для встановлення найбільш благополучного режиму процесу навчання.

Тренери-педагоги можуть розробляти свої авторські навчальні програми, які адаптовані для типових навчальних програм спортивних закладів, і реалізовувати їх.

Навчання в ДЮСШ по футболу починається з досягненням дітей 8-ми років як для хлопчиків,так і дівчат, при відсутності протипоказань по стану здоров´я.

Для зарахування дітей на навчання в школі необхідні наступні документи:

 1. Заява батьків (законних представників).
 2. Медична довідка, яка дозволяє займатися даним видом спорту (футболом).
 3. Формуються три навчальні групи:
 4. Молодша – 8-10 років (1-3 клас ЗОШ).
 5. Середня – 11-12 років (4-5 клас ЗОШ).
 6. Старша – 13-15 років (6-8 клас ЗОШ).

Навчальний рік починається при формуванні кожної з груп. Кількість учнів в групах визначається в залежності від кількості бажаючих, але не більше як: молодша – 10-16 учнів; середня – 10-14 учнів; старша – 10-12 учнів.

Рішення про присвоєння учням спортивних розрядів проводить кваліфікаційна комісія на основі позитивної динаміки спортивних показників, як індивідуально, так і групою учнів.

Учням видається посвідчення відповідного зразка.

Учні і групи можуть заохочуватись за успіхи в навчанні грамотами, призами, медалями і грошовою винагородою.

Відзначаються також учні в своїх групах по номінаціях:

 1. Кращий нападаючий.
 2. Кращий півзахисник.
 3. Кращий захисник.
 4. Кращий воротар.
 5. Кращий бомбардир.
 6. Найбільш дисциплінований.
 7. Кращий спринтер.
 8. Кращий стаєр.
 9. Кращий дриблінг.
 10. Кращий теоретик.
 11. «Здоровий спосіб життя».
 12. Симпатії глядачів (самий обдарований).

VII. Економічний розвиток.

Економічна діяльність ДЮСШ розвивається як позабюджетна, з формою платних послуг і залучення благодійних і спонсорських коштів (Додаток 1).

Подальше стабільне функціонування ДЮСШ, позитивні результати навчання і контрольних змагань дасть можливість позиціонувати Коршівську ДЮСШ в структурі районних спортивних шкіл, переведення на бюджетну форму економічної діяльності.

VII. Керівництво і тренерський штат ДЮСШ.

Керівництво ДЮСШ здійснює організаційний комітет, який обирається із числа благодійників дитячо-спортивної школи ДЮСШ.

БЛАГОДІЙНИКИ – всі бажаючі які зголосяться приймати участь в роботі, і своїми внесками готові підтримувати існування ДЮСШ.

Тренери підбираються на конкурсній основі.

Основні вимоги до тренерів:

 1. Професійність.
 2. Знання і освіта.
 3. Бажання.

Між тренером і організаційним комітетом заключається договір, який має довірливий характер, і поки що на має юридичної сили.

VIII. Нормативна і правова база.

 1. Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2016-2024 рр.
 2. Закон України «Про фізичну культуру і спорт».
 3. Про затвердження Положення про надання категорії ДЮСШ.
 4. Положення про ДЮСШ.
 5. Про затвердження Порядку часткового фінансування ДЮСШ за рахунок коштів соціального страхування.
 6. Про затвердження типових програмних нормативів ДЮСШ.
 7. Наказ про затвердження переліку документів, які повинна мати ДЮСШ.
 8. Методичні рекомендації для ДЮСШ.
 9. Устав ДЮСШ.
 10. Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
 11. Наказ про атестацію тренерів і викладачів з фізичної культури і спорту.
 12. Наказ «Про затвердження Норм витрат на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів».
 13. Наказ Міністерства України в справах сім´ї, молоді та спорту «Про внесення змін до додатку 6 наказу №2097 від 23.09.2005 р.».
 14. Про затвердження Положення про Єдину спортивну класифікацію України.
Сайт створено веб студією WebSiteDo